Privātuma politika

Lielais Koncerts SIA
SIA "Lielais Koncerts" privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu.
Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstipriniet, ka esiet izlasījis un sapratis šo privātuma politiku.
Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā "Lielais Koncerts" SIA ievāc un apstrādā mājaslapas apmeklētāju personīgos datus.

KAS MĒS ESAM

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda SIA "Lielais Koncerts" (reģistrācijas numurs 40203515024, juridiskā adrese – Mazā apogu iela 3-4, Suži, LV1024. Saukts par datu pārzini. Datu pārzinis aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Datu pārzinis apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

 • informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru Jūs sniedziet, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • informāciju, kuru Jūs sniedziet, reģistrējoties;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlieties nosūtīt mums.

IEGĀDĀJOTIES BIĻETES, MĒS IEVĀCAM SEKOJOŠUS DATUS

Iegādājoties biļetes šajā interneta vietnē, no biļešu pircēja ir nepieciešami sekojoši dati*: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese.

KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 • atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 • nodrošinātu Jūsu datu drošību.

NOLŪKI, KĀDIEM TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI

 1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai. Galvenie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde, juridiska pienākuma izpilde, datu pārziņa leģitīmās intereses.
 2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde. Šī nolūka ietvaros mums nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Galvenais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir juridiska pienākuma izpilde.

sīkdatņu politika

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus.
Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.
Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

JŪSU DATU IZPAUŠANA

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmusi skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

JŪSU DATU LABOŠANA UN ATJAUNINĀŠANA

Ja vēlieties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlieties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums.

JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

DATU GLABĀŠANA

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs variet nokļūt caur mūsu mājaslapu.

IZMAIŅAS

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.